Schulleitung

Manuela Kircher, Rektorin

schoenbuchschule@dettenhausen.schule.bwl.de

kircher@schoenbuchschule.eu

Caroline Belz, Konrektorin

belz@schoenbuchschule.eu

Telefon: 07157 / 52 08 06

Fax: 07157 / 52 08 07